Publikacija o trendih v zdravju in vedenjskem slogu prebivalcev Slovenije:

Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je pred kratkim izdal publikacijo z naslovom »Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije – trendi raziskav CINDI 2001-2004-2008«, v kateri je predstavljen tudi trend kazalnikov na področju sladkorne bolezni ter pogled kliničnega strokovnjaka… Več

Publikacija: Izhodišča za načrtovanje politik nacionalnih programov za obvladovanje sladkorne bolezni

Kateri elementi načrta ali strategije, ki želijo izboljšati stanje na področju kroničnih bolezni, so tisti, ki pomagajo, da se besede uresničijo tudi v dejanjih? Na podlagi izsledkov projekta skupnega ukrepanja JA CHRODIS (www.chrodis.epolicy_brief_on_national_diabetes_plansu) kaže, da so to:
– vodenje na nacionalni oziroma regijski ravni
– vključevanje mnogih in različnih partnerjev
-zastopanost bolnikov v pripravi in implementaciji načrta oziroma strategije
– zagotavljanje zadostnih virov
– fleksibilnost načrta ozioma strategije
– iskanje ravnovesja med centralno določenimi zahtevami in regijsko avtonomijo
– učenje na podlagi izkušenj preko primernega spremljanja in evaluacije ter učenje od drugih.

Vabimo vas, da si več preberete v dokumentu tukaj.