Vlada Republike Slovenije je na 76. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejela Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010 do 2020 (NPOSB), ki določa, da Ministrstvo za zdravje sprejme predvidoma dvoletne akcijske načrte za njegovo izvajanje in uresničevanje naslednjih ciljev:

Krovni cilj A: zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2;

Krovni cilj B: preprečiti oz. odložiti sladkorno bolezen tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem;

Krovni cilj C: zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni;

Krovni cilj D: zmanjšati zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni.

Akcijske načrte za obvladovanje sladkorne bolezni  (v nadaljevanju: akcijski načrt) pripravi delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje, v katero so vključeni predstavniki ključnih partnerjev pri obvladovanju sladkorne bolezni.

Z Akcijskim načrtom se zagotovi izvajanje dolgoročnejših procesov in določi kratkoročne aktivnosti, njihove izvajalce, terminske načrte in potrebne vire za uresničevanje ciljev Nacionalnega programa v tem obdobju.

AKCIJSKI NAČRT ZA OBVLADOVANJA SLADKORNE BOLEZNI 2010 – 2011 (ANOSB)

AKCIJSKI NAČRT ZA OBVLADOVANJE SLADKORNE BOLEZNI 2012 – 2013 (ANOSB)

AKCIJSKI NAČRT ZA OBVLADOVANJE SLADKORNE BOLEZNI 2014 – 2015 (ANOSB)

AKCIJSKI NAČRT ZA OBVLADOVANJE SLADKORNE BOLEZNI 2016-2017 (ANOSB)