Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni iz leta 2010 predstavlja eno od ključnih orodij za obvladovanje kroničnih bolezni v Sloveniji, s katerim to bolezen uspešno obvladujemo celo nekoliko bolje od povprečja EU. Posameznik lahko tveganje za sladkorno bolezen zmanjša z zdravim življenjskim slogom, zdravim prehranjevanjem in vsakodnevnim gibanjem.

Na podlagi števila prejemnikov zdravil in ob predpostavki, da v Sloveniji 15 odstotkov sladkornih bolnikov obvladuje sladkorno bolezen z nefarmakološkimi ukrepi (primerno prehrano, znižanjem telesne teže in telesno dejavnostjo), je bilo v letu 2011 po podatkih Inštituta za varovanje zdravja RS ocenjeno število oseb z znano sladkorno boleznijo 115.000. Delež neodkrite sladkorne bolezni pa je po desetletnem izvajanju Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni v ambulantah splošne in družinske medicine ter v zadnjem letu tudi referenčnih ambulantah najverjetneje manjši kot v drugih evropskih državah.
Zadnji podatki Mednarodne diabetološke zveze (IDF) kažejo, da ima povsem svetu sladkorno bolezen 366 milijonov ljudi, med njimi je 90 do 95 odstotkov primerov sladkorne bolezni tipa 2. Po ugotovitvah IDF novejši podatki kažejo, da se bo število bolnikov s sladkorno boleznijo do leta 2030 povzpelo na 552 milijonov.

Za izvajanje Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020 skrbimo partnerji, povezani v Koordinativno skupino pri ministrstvu za zdravje:

 • Zveza društev diabetikov Slovenije
 • Diabetološko združenje Slovenije
 • Združenje endokrinologov Slovenije
 • Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Internih klinik UKC Ljubljana
 • Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana
 • Zbornica zdravstvene nege – Sekcija medicinskih sester v endokrinologiji
 • Inštitut za varovanje zdravja RS
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Lekarniška zbornica Slovenije
 • Ministrstvo za zdravje

Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010 – 2020